Banier
Banier
Banier
Banier
Banier
Banier

afrikaanse bybelvertaling

Doel

Om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik, te skep.

Agtergrond

 • Hierdie vertaling staan bekend as Die Bybel: 'n Direkte Vertaling. Die afkorting wat gebruik word, is BDV.
 • Die vertaalopdrag vereis dat die vertaling 'n getroue weergawe van die betekenis, styl en struktuur van die bronteks moet wees, maar van hoë letterkundige gehalte en in goeie Afrikaans.
 • Ongeveer 140 medewerkers is betrokke by die vertaling, dit sluit in eksegete, brontaalkenners, Afrikaanse taal- en letterkundiges en vertaalkundiges.
 • Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is in 2014 bekendgestel. Kommentaar wat ontvang is, is in 2015 verwerk.
 • Die Redaksionele Komitees vir die Ou Testament asook vir die Deuterokanonieke boeke is tans hard aan die werk.
 • Die vertaling beskik oor sy eie webwerf www.bybeldirektevertaling.co.za waar Bybelboeke geplaas word vir kommentaar.

Verwagte impak

 • Hierdie vertaling sal 'n baie spesifieke behoefte aanspreek, naamlik aan 'n Bybelvertaling wat sterker aansluit by die bronteks (dit wil sê die Hebreeuse, Aramese en Griekse tekste) as die bestaande Afrikaanse vertalings.
 • Baie gelowiges sal 'n Bybel wat so na moontlik aan die bronteks is, maar steeds in goeie verstaanbare Afrikaans, ontvang.

Begroting

R1 222 211 word benodig om in 2016 met hierdie projek te kan voortgaan.

Help die Bybelgenootskap om die Bybel met sy boodskap van hoop beskikbaar te stel.

Direkte inbetaling
Aanlyn kredietkaartinbetaling

 

DIREKTE INBETALING

Al doen jy 'n direkte inbetaling in ons bankrekening, sal ons dit waardeer as jy nog steeds onderstaande vorm invul. Op die depositostrokie, in die ruimte vir die deposito-verwysing, vul asseblief jou naam plus 1501 in.

Bankbesonderhede
Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Bank:  ABSA
Rekeningnommer:  260-208-950
Takkode:  632-005

Voltooi asseblief hierdie vorm in en help die Bybelgenootskap om deur die Bybel verskillende gemeenskappe te dien en so 'n verskil te maak.

Bewys van ondersteuning - Bybelwerk
 1. Projekte(*)
  Kies asb 'n projek
 2. Naam & Van(*)
  Verstrek asb u naam
 3. E-posadres(*)
  Verstrek asb volledige e-posadres
 4. Kontaknommer
  Invalid Input
 5. Adres
  Invalid Input
 6. Kerkverband
  Invalid Input
 7. Gemeente
  Invalid Input
 8. Wyse van ondersteuning(*)
  Kies asb die wyse van ondersteuning
 9. Bedrag(*)
  Voorsien asb die bedrag.
 10.   

AANLYN KREDIETKAARTBETALINGS

Kies 'n bedrag en gee op 'n veilige manier 'n bydrae om die Bybelgenootskap te help om bekostigbare Bybels aan almal beskikbaar te stel.

(Hierdie metode maak van die Bybelgenootskap se 'Safeshop' gebruik. Dit beteken dat u bydrae as 'n verkoopstransaksie hanteer word, maar dit sal as 'n donasie verwerk en erken word.)

Ek wil graag 'n eenmalige bedrag aanlyn doen:

R100,00 as eenmalige direkte inbetaling.
R200,00 as eenmalige direkte inbetaling.
R500,00 as eenmalige direkte inbetaling.
R1 000,00 as eenmalige direkte inbetaling.