Banier
Banier
Banier
Banier
Banier
Banier

afrikaanse bybelvertaling

Afrikaans is die huistaal van 6 855 082 Suid-Afrikaners. Meeste van hierdie mense woon in die Wes-Kaap en Gauteng.

CP Hoogenhout, A Pannevis en SJ du Toit is van die eerste vertalers van gedeeltes van die Bybel in Afrikaans.

Belangrike datums in die geskiedenis van die Bybel in Afrikaans:

1878 Eerste Bybelboek wat vertaal is – Evangelie volgens Markus
Hierdie vertaling is nooit gepubliseer nie, maar die manuskrip is in die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika, Kaapstad.
Vertaal deur CP Hoogenhout
1933 Eerste Bybel
Londen: Britse en Buitelandse Bybelgenootskap
Vertaal deur prof JD du Toit, prof EE van Rooyen, prof JD Kestell, dr HCM Fourie en prof BB Keet.
1983 Volgende vertaling van die Bybel
Kaapstad: Bygelgenootskap van Suid-Afrika
Die eindredaksie van hierdie vertaling was proff EP Groenewald, JP Oberholzer, AH Van Zyl, PA Verhoef, JL Helberg en W Kempen.
2007 Eerste Bybel vir Dowes
Bellville: Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Hierdie Afrikaanse Bybel is die eerste Bybel in Suid-Afrika wat spesiaal vir Dowes vertaal is, en slegs die tweede Bybel in die wêreld spesiaal vir hierdie groep.
Die redaksionele komitee was proff Bart Oberholzer, Bernard Combrink, Hermie van Zyl, Francois Tolmie, Christo van der Merwe, dr Rocco Hough en me Elmine Roux.
2014 Nuwe Testament en  Psalms: 'n Direkte Vertaling is op 12 Maart 2014 bekendgestel. Lees hier meer oor hierdie vertalingsprojek.
 

bybelvertalings

Lees meer oor die geskiedenis van die verskillende Bybelvertalings in die tale van ons land: