Banier
Banier
Banier
Banier
Banier
Banier

lees die bybel aanlyn

Die Bybelgenootskap wil graag mense aanmoedig om die Bybel te lees en dit vir hulle moontlik maak om toegang tot die Bybel van hulle keuse te hê. Die gedrukte Bybel is nie altyd byderhand nie en aangesien jy reeds aanlyn is, is die woord van God net 'n paar kliks met jou muis weg.

Die drie Afikaanse Bybelvertalings van die Bybelgenootskap, 1933/1953-vertaling, 1983-vertaling en Die Bybel vir almal is aanlyn by www.bybel.co.za beskikbaar.

Volledige Bybels in Engels (KJV), isiNdebele, isiXhosa (1975-weergawe en 1996-vertaling), isiZulu (1959-vertaling), Sepedi (2000-vertaling), Sesotho (1989-vertaling in standaardortografie en 1909-vertaling in Lesotho-ortografie), Setswana (1970-vertaling), Siswati en Xitsonga (1989-vertaling) is by www.bibles.co.za beskikbaar. Ander Engelse Bybelvertalings kan by http://bibles.org gelees word.

Die Bybelgenootskap stel ook van sy publikasies elektronies beskikbaar. Besoek gerus ons Bybelhulpmiddels en laai dit daar af.