• Ons Missie

    Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.
  • 1

IsiNdebele Bybelvertaling

 

IsiNdebele

IsiNdebele word deur meer as 1 miljoen Suid-Afrikaners gepraat.

In 1977 was die eerste Bybelboek – die Evangelie volgens Markus – vertaal in IsiNdebele. Die eerste Nuwe Testament en verkose Psalms het in 1986 verskyn. In 2012 was die vertaling vir die volledige Bybel gepubliseer. IsiNdebele is die laaste van Suid-Afrika se 11 amptelike tale om 'n volledige Bybel te ontvang.

'n Bybel vir
elkeen

Gee nou