JAAR VAN DIE BYBEL

 

YEAR OF THE BIBLE COVER Afr strip

 

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika vier vanjaar sy 200ste bestaansjaar. Ons herdenk 200 jaar van Bybelwerk in Suid-Afrika – twee eeue waartydens bekostigbare Bybels vir elkeen in hulle eie taal en in verskillende formate aan die mense van Suid-Afrika voorsien is.

As deel van ons verjaardagvierings, wil ons alle kerke versoek om 2020 as 'n Jaar van die Bybel te herdenk.

Om te help om opnuut op die Bybel te fokus, stel die Bybelgenootskap die volgende hulpmiddels beskikbaar:

Bybelleesrooster
Die Bybel: Hoop vir almal
'n Boekie oor onder andere, die waarde van die Bybel, hoe moet ek my Bybel lees, waaruit bestaan die Bybel en interessante feite oor Bybelvertaling.
Die Bybel: Hoop vir almal in isiZulu

 

Spesiale dankgebed vir 23 Augustus

Gebed in Afrikaans
Gebed in Engels
Gebed in Sepedi
Gebed in isiNdebele
Gebed in Sesotho
Gebed in Siswati
Gebed in Xitsonga
Gebed in Setswana
Gebed in Tshivenda
Gebed in isiXhosa
Gebed in isiZulu

 

 

Die Bybel: Hoop vir almal — preeksketse

Psalms 124 & 125
Matteus 16:13-20
Lukas 4:1-13
Romeine 8:1-17
Romeine 15:1-5
1 Korintiërs 12:12-31
Efesiërs 6:14-20 & Kolossense 4:2-5
2 Timoteus 3:10-17
2 Timoteus 3:14-17
2 Timoteus 4:6-8

 

Ander hulpmiddels wat kan help met fondsinsameling:

2 Miljoen Bybels-projek strooibiljet