BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Bybels vir die armes

  

Project top 2

 

Suid-Afrika se werkloosheidsyfer is van die hoogste ter wêreld. In ons land is daar egter behalwe werkloosheid meer faktore wat aanleiding gee tot armoede, onder andere gebrekkige onderwys, ongeletterdheid, epidemiese siektes, byvoorbeeld MIV/vigs, ens.

Die werkloosheidsyfer is tans 26,6%, maar volgens die jongste statistieke is daar darem 'n geringe toename in die getal persone wat tot die arbeidsmark toegetree het. Byna 5,8 miljoen Suid-Afrikaners wat kan werk, is egter werkloos. Kyk 'n mens na werkloosheid onder die jeug (15-24 jaar, studente uitgesluit) is die prentjie nog donkerder. Sowat die helfte van hierdie jongmense kan nie werk kry nie.

Volgens die jongste statistieke is 3,1 miljoen Suid-Afrikaners our as 60 jaar slegs van 'n maatskaplike toelaag afhanklik. In baie gevalle is dit dan ook die enigste geld wat in 'n huishouding inkom.

Die feit bly staan dat die aankoop van 'n eie Bybel vir 'n groot deel van ons bevolking feitlik onmoontlik is. Deur sy Bybels vir die armes-projek probeer die Bybelgenootskap om op 'n verantwoordelike wyse te help om Bybels beskikbaar te stel aan baie vir wie 'n eie Bybel net 'n droom is.

Bid vir:
  • elke mens in ons land wat finansieel swaarkry
  • elkeen wat 'n eie Bybel danksy die bydraes van ons Bybel-per-Maand Klublede ontvang.