BID SAAM MET ONS BYBELGENOOTSKAPPE

 

 pray

 
Maart 26 - 1 April

 

Uganda: Bid vir genoegsame fondse sodat ons kan voortgaan met die verskillende Bybelvertalingsprojekte. Bid ook vir fondse vir ons projek 'n Bybel in elke hand waarmee ons die jeug met die Bybel wil bereik. Dank die Here vir alle seëninge wat ons Bybelgenootskap ontvang.

Kenia: Dank die Here dat Hy ons Bybelgenootskap en personeel beskerm. Bid vir ons verskillende Bybelvertalings en –hersieningsprojekte. Bid veral vir ons pogings om kinders en mense wat deur die samelewing verstoot word, met die Woord te bereik. Bid vir politieke stabiliteit en vrede in ons land.

Rwanda: Dank die Here vir vrede in ons land. Bid vir vlugtelinge uit ander lande wat hulle hier bevind, dat dit vir ons moontlik sal wees om Bybels vir hulle beskikbaar te stel. Bid ook vir die fondse om 'n Bybelsentrum te bou.

Burundi: Bid vir ons land wat politieke onrus beleef en ook vir verbetering in die ekonomie. Bid vir die werk aan die Kirundi Studiebybel en dat dit vir ons moontlik sal wees om te verseker dat die Bybel vir ons jeug toeganklik is. 

Laai die kwartaallikse pdf-dokument hier af. 

 

 

 

Kaart Feb Mar