BID SAAM MET ONS BYBELGENOOTSKAPPE

 

 pray

 
Februarie 26 - 4 Maart

 

Botswana: Dank die Here vir vordering met die Kalanga Bybelvertaling. Bid vir die nodige fondse sodat ons met ons geletterdheidsprojek kan voortgaan. Bid dat die Woord van God werklik 'n impak op die lewens van die Batswana sal hê.

Zimbabwe: Bid asseblief vir die spoedige voltooiing van die Chikunda Bybelvertaling en die Shona Studiebybel. Bid vir ons Barmhartige Samaritaan-projek asook vir fondse om Bybels vir weermag- en polisielede beskikbaar te stel. Bid vir 'n gees van samewerking in ons Bybelgenootskap.

Mosambiek: Dank die Here vir die viering van ons 40ste bestaansjaar wat baie meer mense van die Bybelgenootskap bewus gemaak het. Bid vir al ons Bybelvertalingsprojekte, vir ons Barmhartige Samaritaan-, Faith Comes By Hearing- en geletterdheidsprojek. Dank die Here vir die ywer van ons personeel en Raad. 

Laai die kwartaallikse pdf-dokument hier af. 

 

 

 

Kaart Feb Mar