BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

As jy kan lees kan ky leer

  

IMG 4441

 

Suid-Afrika beleef 'n leeskrisis, nie net onder volwassenes nie, maar ook onder kinders. 'n Onlangse studie het bevind dat vier uit vyf graad 4-leerders se leesvermoë met begrip laer is as die internasionaal aanvaarbare standaard.

Daar is verskeie redes hiervoor; sommige is sosio-ekonomies van aard en ander het met onderwysomstandighede te make.

Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal ontwikkel om basiese lees- en skryfvaardighede te ontwikkel. Die twee boekies My eerste Bybel Doen en Leer Boek en My 2de Bybel Doen en Leer Boek is nou in al 11 die amptelike tale beskikbaar.

Verskeie skole maak van die materiaal gebruik met die goedkeuring van grondslagfaseafdelings van onderwysdepartemente. Dit word ook in preprimêre skole en selfs Sondagskole gebruik.

Terwyl kinders, waarvan sommige uit minderbevoorregte huise, die nodige lees- en skryfvaardighede bemeester, hoor hulle ook op 'n vroeë ouderdom van Jesus en die Bybel.

Die boekies word gratis beskikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie kan bekostig nie.

Bid vir:
  • die baie kinders in Suid-Afrika, veral in die grondslagfase, dat hierdie program hulle lees- en skryfvaardighede sal bevorder
  • diegene wat die Bybel met sy lewegewende boodskap miskien vir die eerste keer sal ontdek.