BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Die Bybel bring hoop en troos

  

DSC 1628

 

Nou onlangs het Statistieke Suid-Afrika die huidige werkloosheidsyfer bekend gemaak. Dit was soos ons almal verwag het – meer as 30% van die ekonomies aktiewe bevolking in Suid-Afrika is werkloos. Voeg jy daarby diegene wat nie langer werk soek nie, styg dit tot meer as 43%. In die lig van hierdie statistieke, en as 'n mens onthou dat hierdie syfers mense van vlees en bloed verteenwoordig, is armoede in ons land 'n realiteit.

Hier het ons te make met mense wat dringend hoop in hulle omstandighede benodig. Nie net hoop om elke dag iets te ete te kry nie, maar ware hoop – die hoop wat die Bybel ons van vertel.

Die probleem is dat so baie mense in ons land kan doodeenvoudig nie 'n Bybel bekostig nie. Deur sy Bybels vir die armes-projek probeer die Bybelgenootskap om Bybels gratis, maar op 'n verantwoordelike manier, beskikbaar te stel aan diegene vir wie 'n eie Bybel net 'n droom is.

Vir die volgende drie maande gaan ons Bybel-per-Maand Klublede spesifiek met hierdie projek help. Ons bydraes gaan help dat iemand, êrens, wat dit nie kan bekostig nie 'n eie Bybel ontvang en so die krag van die Lewende Woord wat troos en hoop bring, kan ervaar.

Bid vir:
  • elke persoon in ons land wat werkloos is

  • genoeg fondse om Bybels vir die armes in ons land beskikbaar te kan stel.