BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Lewende hoop vir Suid-Afrika

  

DSC 1628

 

Ons woon in 'n land waar voor die koronavirus-pandemie ons getref het, die werkloosheidsyfer reeds 29,1% was. Tans hoor 'n mens bykans daagliks van nog mense wat hulle werk as gevolg van die pandemie verloor of gaan verloor. Armoede in ons land is dus 'n werklikheid.

Navorsing het reeds voor die ongewone tyd waarin ons ons tans bevind aangedui dat daar 'n behoefte aan sowat 23 miljoen Bybels in ons land is. Baie huishoudings het dalk net een Bybel en benodig meer vir ander gesinslede. In Suid-Afrika, het 5% van Christenhuishoudings glad nie ’n Bybel nie. Ons oordryf dus nie as ons sê dat daar ook Bybelarmoede in ons land is nie.

Die Bybelgenootskap het besluit om in hierdie spesiale feesjaar iets daadwerkliks te doen om Bybelarmoede aan te spreek. Daar is besluit om vanjaar, tot en met Oktober 2021 twee miljoen Bybels beskikbaar te maak vir diegene wat dit om een of ander rede nie kan bekostig nie.

Verder is daar besluit om ook 2 miljoen stelle van die Bybelgenootskap se Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal vir kinders by te voeg om sodoende kleintjies, veral uit minderbevoorregte huise, te help om die nodige lees- en skryfvaardighede te bemeester, en om ook op ’n vroeë ouderdom van Jesus en die Bybel te hoor.

Bid vir:
  • elke persoon wat danksy hierdie projek 'n Bybel gaan ontvang, dat hulle die die boodskap van ware hoop, daarin sal ontdek

  • elke kind wat 'n stel geletterdheidsmateriaal gaan ontvang, dat hulle ook vir Jesus in hierdie boekies sal ontdek.