BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Spreek ongeletterdheid aan

  

DSC 1628

 

Die huidige stand van geletterdheid in Suid-Afrika laat veel te wense oor. Ongelykheid in Suid-Afrika gooi steeds 'n skaduwee oor onderwysgeleenthede en dit is 'n bekende feit dat duisende kinders in arm dele nie in dieselfde mate as bevoorregte kinders aan geletterdheid blootgestel word nie, en dat hulle dikwels hulle skoolopleiding met 'n agterstand begin.

Die heersende werkloosheidskrisis in die land – die werkloosheidsyfer het tot 32,5% gestyg in die vierde kwartaal van 2020, die hoogste werkloosheidsyfer sedert kwartaallikse syfers sedert 2008 beskikbaar gestel word – voorspel niks goed vir verarmde kinders wat reeds so min het nie en wie se ouers nie eers kan bekostig om elke dag basiese lewensnoodsaaklikhede te koop nie.

Die Bybelgenootskap is egter daartoe verbind om kinders te help en geletterdheid in ons land te verbeter. Na deeglike navorsing, is hierdie projek ontwikkel om basiese geletterdheid, sowel as Bybelgeletterdheid veral onder kinders in die grondslagfase deur Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal te bevorder. Dit bestaan uit drie boekies, My eerste Bybel Doen en Leer Boek, My 2de Bybel Doen en Leer Boek en My 3de Bybel Doen en Leer Boek.

Geletterdheid is 'n dryfveer met die potensiaal om die toekoms van 'n groot deel van 'n samelewing, waarvan baie arm is, te bepaal. Alhoewel die Covid-19-pandemie hierdie taak geensins vergemaklik het nie, bly ons – deur hierdie projek – daartoe verbind om kinders regoor die land te help om te lees en te skryf en in die proses hulle meer van God en die Bybel te leer.

Hierdie boekies word gratis beskikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie kan bekostig nie. Jy kan dit egter ook op ons e-handelplatform aankoop vir persoonlike gebruik of om tydevir jou volgende uitreik.

Bid vir:
  • die leerders wat weens Covid-19 nog verder benadeel is, dat hulle hierdie materiaal sal gebruik om basiese lees-en skryfvaardighede te bemeester

  • die leerders om die God van die Bybel deur hierdie materiaal te leer ken, miskien vir die eerste keer.