PROJEKTE 2018

 

 

'n Bybel in !Xun

  

 
Doel

Om die volledige Bybel in !Xun, 'n Santaal, te vertaal.

 

Agtergrond
  • Ongeveer 4 000 San wat !Xun praat woon in Platfontein, naby Kimberley in die Noord-Kaap. Hierdie groep is hoofsaaklik uit Angola afkomstig en woon reeds langer as 20 jaar in Suid-Afrika.
  • 'n Verdere sowat 10 000 tot 15 000 sprekers van hierdie taal is steeds in Angola en in Namibië woonagtig.
  • Die groep in Platfontein beskik oor 'n skool, 'n kerk en 'n radiostasie, maar oor geen Bybel nie. Skriflesing word uit die Luchazi Bybel ('n taal van Angola) en Afrikaans gedoen. Die kinders verstaan egter nie meer Luchazi nie.
  • Na deeglike navorsing, in samewerking met die Bybelgenootskappe in Namibië en Botswana, asook ander Bybelvertalingagentskappe wat werksaam is in die dele waar die San woonagtig is, is daar besluit dat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika die vertaling van die Bybel in !Xun sal onderneem.
  • In 2018 word daar met hierdie projek begin en sal daar veral gefokus word op die samestelling van die vertaalopdrag en die aanwys en opleiding van vertalers.

 

Verwagte impak
  • 'n Bybel sal in die hartstaal van !Xunsprekendes in Suid-Afrika, Angola en Namibië beskikbaar gestel word.

 

Hoe kan jy help?

R1 133 840 word vanjaar benodig om te verseker dat die vertaling van die Bybel in !Xun op dreef kan kom.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1017

BETALING MET BANKKAART

  •   
  •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayU se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN