PROJEKTE 2021

 

 

Bybels vir gevangenes

  

Prison top

 
Doel

Die doel van hierdie projek is om gratis Bybels aan gevangenes beskikbaar te stel. Dit word gedoen deur die Departement Korrektiewe Dienste se Direktoraat Geestelike Sorg en ander goedgekeurde organisasies wat toegang tot die gevangenes het.

 

Agtergrond
 • Daar is ongeveer 233 gevangenisse in Suid-Afrika waar ongeveer 154 450 gevangenes gehuisves word. Hierdie gevangenisse is heel dikwels plekke sonder hoop.
 • Probleme is aan die orde van die dag:
      -  Oorbevolking veroorsaak ernstige krisisse in die gevangenisse, daar is slegs 120 567 beddens beskikbaar.
      -  Aansteeklike siektes kom algemeen voor, onder andere MIV/vigs.
      -  Skendings van menseregte kom ook voor, byvoorbeeld geweld deur en teen gevangenes.
 • Die Bybel bring hoop en daarom bewillig die Bybelgenootskap jaarliks 'n bedrag vir gratis Bybels vir gevangenes.
 • Die Direktoraat Geestelike Sorg van die Departement Korrektiewe Dienste beheer die verspreiding van hierdie Bybels wat die eiendom van die gevangene word
 • 'n Deel van die Bybelgenootskap se skenking sal vanjaar aan organisasies soos Kairos Prison Ministries en World Hope Ministries beskikbaar gestel word. Bybels word aan gevangenes oorhandig met die voltooiing van kursusse wat deur hierdie organisasies aangebied word.
 • In 2020 het 10 300 gevangenes danksy hierdie projek 'n eie Bybel ontvang.

 

Verwagte impak
 • Die Bybel bring troos en hoop aan mense wat van hulle vryheid ontneem is.
 • Die Bybel kan 'n bydrae lewer in die rehabilitasieproses en gevangenes aanmoedig om na die uitdien van hulle vonnisse, 'n misdaadvrye bestaan te voer.

 

Hoe kan jy help?

Elke R100 wat ontvang word, sal help om Bybels aan gevangenes beskikbaar te stel.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1504

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN