PROJEKTE 2019

 

 

Bybels vir gevangenes

  

 
Doel

Om gratis Bybels aan die Departement Korrektiewe Dienste vir verspreiding onder gevangenes beskikbaar te stel.

 

Agtergrond
 • Gevangenisse in Suid-Afrika is plekke waar die ongeveer 161 000 gevangenes wat hulle daar bevind, heel dikwels sonder hoop is.
 • Probleme is aan die orde van die dag:
      -  Oorbevolking veroorsaak ernstige krisisse in die gevangenisse, daar is slegs 119 000 beddens beskikbaar.
      -  Aansteeklike siektes kom algemeen voor, onder andere MIV/vigs.
      -  Skendings van menseregte kom ook voor, byvoorbeeld geweld deur en teen gevangenes.
 • Die Bybel bring hoop en daarom bewillig die Bybelgenootskap jaarliks 'n bedrag vir gratis Bybels vir gevangenes.
 • 'n Deel van die Bybelgenootskap se skenking (R200 000) sal van vanjaar aan organisasies soos Kairos Prison Ministries, Alpha South Africa and World Hope Ministries, beskikbaar gestel word om Bybels aan gevangenes te oorhandig by die voltooiing van kursusse wat deur hierdie organisasies aangebied word.
 • In 2018 het 18 748 gevangenes danksy hierdie projek 'n eie Bybel ontvang.

 

Verwagte impak
 • Die Bybel bring troos en hoop aan mense wat van hulle vryheid ontneem is.
 • Die Bybel kan 'n bydrae lewer in die rehabilitasieproses en gevangenes aanmoedig om na die uitdien van hulle vonnisse, 'n misdaadvrye bestaan te voer.

 

Hoe kan jy help?

Vir 2019 word R700 000 vir die beskikbaarstelling van Bybels aan gevangenes benodig.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1504

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN