PROJEKTE 2020

 

 

Afrikaanse Bybelvertaling

  

 
Doel

Om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik, te skep.

 

Agtergrond
  • Hierdie vertaling staan bekend as Die Bybel: 'n Direkte Vertaling. Die afkorting wat gebruik word, is BDV.
  • Die vertaalopdrag vereis dat die vertaling 'n getroue weergawe van die betekenis, styl en struktuur van die bronteks moet wees, maar van hoë letterkundige gehalte en in goeie Afrikaans.
  • Ongeveer 140 medewerkers is betrokke by die vertaling, dit sluit in eksegete, brontaalkenners, Afrikaanse taal- en    letterkundiges en vertaalkundiges.
  • Die projek verloop in vyf fases. Die volledige Bybel, asook die Deuterokanonieke boeke is volledig tot en met fase drie voltooi. Sowat 92% van fase vier is ook voltooi. Die vertaling sal in Junie 2019 aan die Bybelgenootskap oorhandig word met die oog op publikasie teen die einde van 2020.
  • Die vertaling beskik oor sy eie webwerf www.bybeldirektevertaling.co.za waar Bybelboeke geplaas word vir kommentaar.

 

Verwagte impak
  • Hierdie vertaling sal 'n baie spesifieke behoefte aanspreek, naamlik aan 'n Bybelvertaling wat sterker aansluit by die bronteks (dit wil sê die Hebreeuse, Aramese en Griekse tekste) as die bestaande Afrikaanse vertalings.
  • Baie gelowiges sal 'n Bybel wat so na moontlik aan die bronteks is, maar steeds in goeie verstaanbare Afrikaans, ontvang.

 

Hoe kan jy help?

R1 663 482 word benodig om in 2019 met hierdie projek te kan voortgaan.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1501

BETALING MET BANKKAART

  •   
  •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN