• Ons Missie

    Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.
  • 1

A responsive layout that adapts to varying devices such as smartphones

The layout adapts automatically to the viewing device, such as tablet, without the need for separate templates, to maximise cross-platform compatibility.
'n Bybel vir
elkeen

Gee nou