• Ons Missie

    Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.
  • 1

Quickly and easily adjust the template color scheme with Gantry

The intuitive administrator provides a rich interface for swiftly adjusting various colors, backgrounds and overlays of the various template elements.
'n Bybel vir
elkeen

Gee nou