PROJEKTE 2017

 

Bybels vir gevangenes

  

 
Doel

Om gratis Bybels aan die Departement Korrektiewe Dienste vir verspreiding onder gevangenes beskikbaar te stel.

 

Agtergrond
  • Die Bybelgenootskap bewillig jaarliks 'n bedrag vir gratis Bybels vir gevangenes.
  • Die Direktoraat Geestelike Sorg van die Departement Korrektiewe Dienste beheer die verspreiding van hierdie Bybels wat die eiendom van die gevangene word.
  • Daar is ongeveer 160 000 gevangenes in tronke in Suid-Afrika. Dit beteken dat vir elke 100 000 van die bevolking, 292 in die gevangenis is.
  • Oorbevolking is een van die groot uitdagings in gevangenisse. Daar is ongeveer 40 000 meer gevangenes as wat daar spasie voor is. In sommige tronke moet tot 90 mense een stort en een toilet deel.
  • Volgens 'n onlangse VN-verslag vier geweld hoogty in meeste Suid-Afrikaanse tronke en kan gevangenes se veiligheid nie gewaarborg word nie.
  • In 2016 het 15 997 gevangenes danksy hierdie projek 'n eie Bybel ontvang.

 

Verwagte impak
  • Die Bybel bring troos en hoop aan mense wat van hulle vryheid ontneem is.
  • Die Bybel kan 'n bydrae lewer in die rehabilitasieproses en gevangenes aanmoedig om na die uitdien van hulle vonnisse, 'n misdaadvrye bestaan te voer.

 

Hoe kan jy help?

Vir 2017 word R700 000 vir die beskikbaarstelling van Bybels aan gevangenes benodig.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou