PROJEKTE 2017

 

Bybelgebaseerde geletterdheidsprojek

  

 
Doel

Om deur middel van Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal basiese geletterdheid asook Bybelgeletterdheid onder veral kinders in die grondslagfase van onderwys te bevorder.

 
Agtergrond
  • Duisende kinders in arm woonbuurte word nie in dieselfde mate as bevoorregte kinders aan geletterdheidstimulasie blootgestel nie en begin dikwels hulle skoolopleiding met 'n agterstand.
  • Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal ontwikkel om basiese lees- en skryfvaardighede te ontwikkel.
  • Die twee boekies My eerste Bybel Doen en Leer Boek en My 2de Bybel Doen en Leer Boek is in Afrikaans, Engels, isiXhosa en Sesotho beskikbaar. Die Sesotho boekies is in 2016 bekendgestel en die isiZulu word vroeg in 2017 bekendgestel.
  • Die Sepedi materiaal is reeds in die toetsfase en daar word gewerk aan die ontwikkeling van die reeks in Setswana, Tshivenda, Xitsonga, Siswati en isiNdebele.
  • Enige persoon wat kan lees, sal met die hulp van 'n handleiding en flitskaarte wat saam met die boekie voorsien word, ander kan help om dié vaardighede te bemeester.
  • Geskikte vennote (kerke, organisasies en individue) help met die implementering van die projek.
  • Die boekies word gratis beskikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie kan bekostig nie. In 2016 het sowat 80 600 kinders van dié Bybelgebaseerde boekies ontvang.

 

Verwagte impak
  • Sommige kinders wat in armoede woon, sal leer lees en skryf.
  • Kinders sal op 'n vroeë ouderdom reeds van God en die Bybel leer.
  • Baie kinders wat die boekies ontvang, kom uit gesinne waar die ouers ook nie kan lees nie. Die kinders sal die boekies huis toe neem en moontlik die ouers leer lees.

 

Hoe kan jy help?

R937 500 word in 2017 benodig om te verseker dat genoeg eksemplare van dié geletterdheidsmateriaal gratis beskikbaar gestel kan word asook vir die vertaling en ontwikkeling van die boekies in bykomende tale.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou