PROJEKTE 2017

 

Bybels vir graad 7-leerders

 

Project top 4

 
Doel

Om gratis Bybels beskikbaar te stel aan graad 7-leerders in skole in die armste dele van ons land.

 
Agtergrond
  • Daar is 14 558 primêre skole waar sowat 6,6 miljoen leerders onderrig ontvang. Volgens die jongste statistiek is daar ongeveer 842 729 graad 7-leerders.
  • Graad 7-leerders is die teikengroep vir hierdie projek omdat hulle reeds met begrip kan lees. Hulle is aan die begin van hulle tienerjare en dikwels maklik beïnvloedbaar. Die bybelse boodskap kan help met die vorming van 'n waardestelsel wat hulle kan help om die regte keuses te maak.
  • Die projek word op 'n verantwoordelike manier bestuur. Kerke en Christenorganisasies word veral gebruik om die skole wat Bybels moet ontvang, te identifiseer. Elke kind ontvang ook 'n boekie, Help! Hoe moet ek my Bybe lees?.
  • In 2016 het 32 249 graad 7-leerders, hoofsaaklik in skole in arm dele van ons land, 'n eie Bybel ontvang.
 
Verwagte impak
  • Die lewegewende boodskap van die Woord kan help om hierdie kinders in hulle geloof te anker.
  • Dit sal kerke en Christenorganisasies wat met hierdie kinders werk, help as meer kinders 'n Bybel het.
  • Vir sommige van hierdie kinders is die Bybel wat hulle ontvang, die enigste Bybel in die huis.
 
Hoe kan jy help?

R1 000 000 word benodig om in 2017 Bybels Beskikbaar te stel aan 26 666 graad 7-leerders wat nie 'n eie Bybel kan bekostig nie. 'n boekie, Help! Hoe moet ek my Bybel lees? word saam met elke Bybel oorhandig.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou