PROJEKTE 2017

 

Afrikaanse Bybelvertaling

  

 
Doel

Om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik, te skep.

 

Agtergrond
  • Hierdie vertaling staan bekend as Die Bybel: 'n Direkte Vertaling. Die afkorting wat gebruik word, is BDV.
  • Die vertaalopdrag vereis dat die vertaling 'n getroue weergawe van die betekenis, styl en struktuur van die bronteks moet wees, maar van hoë letterkundige gehalte en in goeie Afrikaans.
  • Ongeveer 140 medewerkers is betrokke by die vertaling, dit sluit in eksegete, brontaalkenners, Afrikaanse taal- en    letterkundiges en vertaalkundiges.
  • Die projek verloop in vyf fases. Die Nuwe Testament is klaar tot en met fase 3, die Ou Testament is 83% in fase 2 voltooi. Die Deuterokanonieke boeke is feitlik volledig in fase 3 voltooi. Daar word beoog om die vertaling teen 2020 af te handel.
  • Die Redaksionele Komitees vir die Ou Testament asook vir die Deuterokanonieke boeke is tans hard aan die werk.
  • Die vertaling beskik oor sy eie webwerf www.bybeldirektevertaling.co.za waar Bybelboeke geplaas word vir kommentaar.

 

Verwagte impak
  • Hierdie vertaling sal 'n baie spesifieke behoefte aanspreek, naamlik aan 'n Bybelvertaling wat sterker aansluit by die bronteks (dit wil sê die Hebreeuse, Aramese en Griekse tekste) as die bestaande Afrikaanse vertalings.
  • Baie gelowiges sal 'n Bybel wat so na moontlik aan die bronteks is, maar steeds in goeie verstaanbare Afrikaans, ontvang.

 

Hoe kan jy help?

R1 660 732 word benodig om in 2017 met hierdie projek te kan voortgaan.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou