ONS STORIE

 

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 'n nie-winsgewende maatskappy wat deur 'n Raad van Direkteure beheer word. Hulle adviseer en ondersteun die Uitvoerende Hoof, Dirk Gevers, in die uitvoer van ons missie en visie.

image

Rodney van Wyk

Voorsitter

Rodney het in 2009 by die Raad aangesluit en word die Voorsitter in 2012. Rodney het 'n lang verhouding met die Bybelgenootskap en is sedert 1985 'n lid van die Wes-Kaap Streekkomitee. Hy is in die Gereformeerde kerke georden en is voltyds in die bediening. Hy dien ook as direkteur op die rade van verskeie ander maatskappye soos die Residentia Stigting, Radiokansel as Ondervoorsitter van die Raad en as Voorsitter van die Raad van Tempani Konstruksie. Rodney is getroud met Ray.

 

 

image

Pieter van der Poel

Eretesourier

Pieter het in 2012 as Eretesourier by die Raad aangesluit. Hy is 'n geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester en 'n voormalige vennoot van PWC. Pieter is tans direkteur van verskeie maatskappye en hy dien ook as trustee van 'n aantal trusts. Hy is met Sumaria getroud.

 

 

image

Paul du Plessis

 

Paul is in 2017 tot direkteur verkies. Hy is 'n dienende NG predikant en is tans aan die gemeente Riviera-Jakaranda verbonde. Hy het baie ervaring in gemeentewerk, sowel as kerklike beheerstrukture. Hy het in verskeie hoedanighede, onder andere as voorsitter, in die ringe van Birchleigh en Moot Sentraal gedien. Hy het ook in die moderatuur van die Hoëveld en Noordelike sinodes gedien, ook vir 'n termyn (2007-2010) as moderator. Tans is hy 'n lid van die moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Paul het sy doktorsgraad in kerkgeskiedenis behaal, en is getroud met Délia.

 

 

bod 1

Tshepiso Douw

 

Tshepiso het in 2016 by die Raad aangesluit. Sy is 'n mediese praktisyn, maar ook 'n motiveringspreker, 'n outeur, 'n lewensleier en 'n geestelike raadgewer. Sy is die stigter en direkteur van 'n nie-winsgewende organisasie "Wings of Change Community Empowerment". Sy het reeds 'n aantal bewusmakingsveldtogte georganiseer, hoofsaaklik om mense oor gesondheidsake en jeugontwikkeling in te lig. Tshepiso is 'n lidmaat van die Metodiste Kerk van Suid-Afrika.

 

 

image

Jerry Pillay

 

Jerry het in 2015 'n direkteur geword. As professor in kerkgeskiedenis en –regering en as departementshoof aan die Universiteit van Pretoria lê die Bybel hom baie na aan die hart. Jerry het wye ekumeniese ondervinding beide plaaslik en internasionaal. Hy is tans die President van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke en ook 'n lid van die Algemene Komitee van die Wêreldraad van Kerke. Jerry is georden in die "Uniting Presbyterian Church of Southern Africa". Hy is getroud met Sandra.

 

 

image

Dirk Gevers

Ex officio lid van die Raad

Dirk is in 2014 amptelik as Uitvoerende Hoof aangestel. Hy het in 2007 in KwaZulu-Natal by die Bybelgenootskap aangesluit en in 2009 word hy die Streekhoof aldaar. Hy is georden in die "Uniting Presbyterian Church of Southern Africa" en bedien verskeie gemeentes voordat hy by die Bybelgenootskap in diens tree. Dirk is met Louise getroud.

 

 

image

Dirk Taljaard

Ex officio lid van die Raad

Dirk het in 2002 by die Bybelgenootskap in Kempton Park in diens getree. In 2007 word hy as Streekhoof aangestel en was betrokke by die herverdeling van die een groot streek in die noorde in vier kleiner streke wat vanuit een sentrum werksaam is. In 2012 word hy as die eerste Hoof: Streke aangestel. Hy is as predikant in die NG Kerk georden en het verskeie gemeentes bedien voordat hy by die Bybelgenootskap aangesluit het. Dirk is met Martie getroud.

 

 

image

Paul Maddison

Ex officio lid van die Raad

Paul het in 2009 as Hoof: Finansies by die Bybelgenootskap in diens getree. Paul is 'n geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester. Hy het ongeveer 24 jaar ondervinding in finansiële bestuur by verskeie maatskappye gehad voordat hy by die Bybelgenootskap diens aanvaar het. Paul is met Marindie getroud.