BID SAAM MET ONS BYBELGENOOTSKAPPE

 

 pray

 
23 - 29 Februarie

 

Burundi: Bid dat die Here Bybelwerk hier sal seën. Bid vir die Kirundi Studiebybel. Bid dat hierdie Bybel werklik ‘n verskil sal maak aangesien Kirundi deur die meerderheid van die mense in ons land gepraat word.

 

Kenia: Bid dat die Here ons vertalingsprojek in Ma’di Noord sal seën. Bid dat hierdie Bybel met sy nuwe ortografie ’n verskil sal maak in die lewens van diegene wat met groot afwagting daarvoor wag.

 

Rwanda: Bid vir ons fondsinsamelingstrategie wat gebruik maak van die telekommunikasiemaatskappye wat in Rwanda werksaam is. Bid dat elke kerkganger finansieel tot die Bybelsaak sal bydra en dat meer fondse vir Bybelbetrokkenheidprojekte beskikbaar sal raak.

 

Uganda: Bid dat God se Woord die harte van die hele bevolking sal bereik. Bid dat elke individu se Bybelbehoeftes deur die Bybelgenootskap aangespreek sal word deur die voorsiening van Bybels in verskillende vertalings en formate.

 Laai die kwartaallikse pdf-dokument hier af.

Kaart Feb Mar 2019