BID SAAM MET ONS BYBELGENOOTSKAPPE

 

 pray

 
Augustus 19 - 25

 

Tsjeggiese Republiek: Bid dat die Here Christene in ons land sal bekragtig om die Woord uit te dra. Bid asseblief dat ons jeug, wat in 'n grootliks agnostiese samelewing opgroei, nie die pad byster sal raak nie. Dank die Here vir die impak van die Bybel vir Tieners.

Slowakye: Bid vir die impak van ons projek, Lig van die evangelie vir skoolkinders, waardeur ons gratis Bybels aan skole voorsien waar godsdiensonderrig plaasvind. Bid ook vir die voorbereiding van die Lukas Evangelie in Gebaretaal asook vir die voorsiening van Grootdrukbybels.

Pole: Dank die Here vir die sukses van Bybelwerk die afgelope 200 jaar asook vir die sukses van die herdenking van die Reformasie 500. Bid vir die publikasie van die interkerklike Poolse Bybel, 'n vertaling waaraan 11 kerke meegewerk het. Bid vir ons personeel en Raad.

 


 Laai die kwartaallikse pdf-dokument hier af.

 

 

Kaart Aug 18