BID SAAM MET ONS BYBELGENOOTSKAPPE

 

 pray

 
19 - 25 Mei

 

Laos: Bid veral vir ons geletterdheidsprojekte. Bid ook vir opleiding vir ons plaaslike personeel sodat hulle ons vertalings-, geletterdheids-, verspreidings- en publikasieprojekte effektief kan behartig. Bid ook vir die werk aan die Lao Studiebybel.

 

Viëtnam: Bid dat die Here ons sal bewaar en sal help met die ontwikkeling van verskeie projekte vir ongeletterdes, dowes en etniese minderheidsgroepe. Bid ook vir ons verhouding met die verskillende kerke in ons land. Bid dat ons die leiding van die Heilige Gees sal volg.

 

Kambodja: Bid vir die hersiening van die standaardweergawe van die Khmer Bybel en vir die werk aan die Khmer Studiebybel. Dank die Here dat die Kerk in ons land groei, maar bid vir ons projek, Lewende Woord vir Almal, waardeur ons in die Bybelbehoeftes van ons mense wil voorsien. Dit is soms nodig om die Bybel te subsidieer of gratis beskikbaar te stel.

 

 


Laai die kwartaallikse pdf-dokument hier af.

Kaart Mei