RAAD VAN DIREKTEURE

 

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 'n nie-winsgewende maatskappy wat deur 'n Raad van Direkteure beheer word. Hulle adviseer en ondersteun die Uitvoerende Hoof, Dirk Gevers, in die uitvoer van ons missie en visie. 

image

Paul du Plessis

Voorsitter

Paul is in 2017 tot direkteur verkies. Hy is 'n geordende predikant van die NG Kerk. Paul het in 2020 afgetree nadat hy in verskillende gemeentes gedien het, waarvan die laaste die Riviera-Jakaranda gemeente was. Hy het baie ervaring in gemeentewerk, sowel as kerklike beheerstrukture en het in verskeie hoedanighede, onder andere as voorsitter van die ringe van Birchleigh en Moot Sentraal, gedien. Hy het ook in die moderatuur van die Hoëveld en Noordelike sinodes, asook 'n termyn as moderator van die Hoëveld Sinode gedien. Paul het sy doktorsgraad in kerkgeskiedenis behaal.

 

 

 
image

Daniel Steenkamp

Eretesourier

Daniel het in 2021 as Eretesourier by die raad aangesluit. Hy is 'n direkteur van Ascent Groep Suid-Afrika en het professionele sertifisering as 'n geoktrooieerde rekenmeester in Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk. Daniel het ondervinding in beide die kommersiële en nie-winsgewende sektor.

 

 

 
image

Ndumi Medupe

 

Ndumi is in 2022 tot die Raad van Direkteure verkies. Ndumi wat in 2002 as 'n geoktrooieerde rekenmeester gekwalifieer het, het meer as 25 jaar se professionele ondervinding in interne ouditering, risikobestuur en finansiële bestuur in beide die private en openbare sektore..

 

 

image

Jacob Bonginkosi Freemantle

 

Jacob het in 2021 op die raad begin dien. Hy het in 1998 sy Honneursgraad by die Rhodes Universiteit voltooi en het ook ’n Meestersgraad in Filosofie. Hy dien tans die Methodiste Kerk as Biskop van die William Kama Distrik.

 

 

N Potgieter N

Natasha Potgieter

 

Natasha het in 2020 op die raad begin dien. Nadat sy haar LLB-graad aan die Universiteit van die Wes-Kaap behaal het, het sy verdere regsopleiding by die Universiteit Kaapstad ontvang. In 2017 is sy as advokaat tot die rol van die Hooggeregshof van Suid-Afrika toegelaat. Sy is aktief betrokke in die bediening en het ’n hart vir jeugontwikkeling en leierskap. Sy geniet ook uitreik- en welsynswerk.

 
 
 
image

Dirk Gevers

Ex officio lid van die Raad

Dirk is in 2014 amptelik as Uitvoerende Hoof aangestel. Hy het in 2007 in KwaZulu-Natal by die Bybelgenootskap aangesluit en in 2009 word hy die Streekhoof aldaar. Hy is georden in die "Uniting Presbyterian Church of Southern Africa" en bedien verskeie gemeentes voordat hy by die Bybelgenootskap in diens tree. Dirk dien tans as Ondervoorsitter op die Wêreldraad van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe.

 

 

image

Paul Maddison

Ex officio lid van die Raad

Paul het in 2009 as Hoof: Finansies by die Bybelgenootskap in diens getree. Paul is 'n geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester. Hy het ongeveer 24 jaar ondervinding in finansiële bestuur by verskeie maatskappye gehad voordat hy by die Bybelgenootskap diens aanvaar het.