PROJEKTE 2017

 

Bybels vir die armes

  

Project top 2

 
Doel

Om Bybels gratis op 'n verantwoordelike manier beskikbaar te stel aan diegene wat dit nie kan bekostig nie.

 
Agtergrond
  • Volgens Stats SA leef 21,7% van Suid-Afrikaners (sowat 12 miljoen) in uiterste armoede, met ander woorde hulle kan nie die nodige voedsel bekostig nie.
  • Volgens die jongste beskikbare syfers is 27,1% van die ekonomies aktiewe bevolking in Suid-Afrika werkloos.
  • Ongeveer 63% van klein kindertjies in Suid-Afrika word in armoede groot, wat hulle fisiese, emosionele en kognitiewe ontwikkeling kan benadeel.
  • Baie mense kan nie 'n eie Bybel bekostig nie. Versoeke stroom daagliks by ons Bybelhuise in van mense wat graag 'n eie Bybel wil ontvang of van kerke wat armes daarmee wil help.
  • Daar is 'n strategie in plek om te verseker dat die Bybels die regte mense bereik.
  • In 2016 het 22 744 mense wat nie 'n eie Bybel kon bekostig nie, danksy hierdie projek een ontvang.
 
Verwagte impak
  • Die Bybel word in die hande geplaas van mense wat dit broodnodig het, maar wat dit nie kan bekostig nie.
  • Die krag van die Lewende Woord sal troos en hoop bring aan mense wat soms voel dat hulle deur die samelewing verstoot en vergeet word.
 
Hoe kan jy help?

R700 000 word in 2017 spesifiek vir hierdie projek benodig.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou