BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Bybels vir gevangenes

  

Prison

 

Die duisende gevangenes in Suid-Afrika, soos in ander dele van die wêreld, bevind hulle in 'n plek waar hulle dikwels sonder hoop is.

Probleme in Suid-Afrika se oorvol gevangenisse is volop. Daar is nie genoeg selruimte en beddens vir almal wat aangehou word nie. Siektes, byvoorbeeld MIV/vigs, kom algemeen voor en geweld deur en teen gevangenes is aan die orde van die dag. Werklik nie 'n plek waar 'n mens graag wil wees nie.

En tog, in hierdie hopelose omstandighede is dit juis die plek waar menige persoon die ware Hoop ontdek. Die bybelse boodskap bring hoop en daarom bewillig die Bybelgenootskap jaarliks 'n bedrag vir Bybels vir gevangenes.

Die Direktoraat Geestelike Sorg van die Departement Korrektiewe Dienste beheer die verspreiding van hierdie Bybels wat die eiendom van die gevangene word. In 2017 het byna 16 000 gevangenes, mense wat van hulle vryheid onteem is, danksy hierdie projek, 'n eie Bybel met die boodskap van troos en hoop ontvang.

Bid vir:
  • alle gevangenes in Suid-Afrika
  • werknemers van die Departement Korrektiewe Dienste en vir alle geestelike versorgers
  • elke persoon wat Jesus in die gevangenis leer ken, dat hulle ten spyte van ingeperktheid sal besef dat hulle waarlik vry is.